Szopka Kastlungera

Harald Kastlunger urodził się 4. października 1937 r. Ukończył naukę w zawodzie na cukiernika i aż do 1989 r. prowadził rodzinne zakłady cukiernicze: Kastlungers Cafe. Następnie pożegnał się ze swoim zawodem i poświęcił się wyłącznie sztuce:  malarstwu i sztuce. Prowadził życie pomiędzy ideami a rzeczywistością, stale poszukuje w człowieku pasji, która napędza go od urodzenia i dzięki której odnajdzie stan pełni szczęścia. Harad Kastlunger jest gigantem fantazji zarówno w jego dziełach artystycznych jak  i swojej przekonywującej postawie życiowej.
Moja Szopka Bożonarodzeniowa: Myślę, że Święta Bożego Narodzenia, Święta Pokoju i wewnętrznego spokoju,  powinno się przeżywać nie tylko „w duchu atmosfery” . Również oczy, optyczna „antena” i „peryskop”  duszy nie powinny być stratne i cieszyć się w pełni cudem narodzin Chrystusa.
I tak staram się, aby moje figury – z dala od dotychczasowych stereotypów, utartych szablonów czy też kiczu – ucieleśniały genueńską prostotę, „archaiczny akcent” głębokiej świadomości prawdziwej natury i kreatywnej egzystencji. Mowa rąk i ruchów powinna wyrażać pełne współuczestniczenie i przezywać oraz oddawać godną podziwu fascynację i prawdziwą wielkość cudu.
Szopka Kastlungera wyrzeźbiona ze szlachetnego rodzimego drzewa orzechowego.
Każdą figurę tej szopki można traktować ze względu na szczególną właściwość drewna jako jednostkową sztukę: czy też dzięki specjalnemu doborowi surowca czy też dzięki szczególnej dbałości o wykonanie. Każda figurka jest jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna. Różnice kolorów w rysunku słojów i ewent. małe sęki charakteryzują rodzime drzewo orzechowe. Właśnie te cechy nadają produktowi jego szczególną wartość.

Szopka Kastlungera