Szopka Nazareńska

Nr 10800 z cokołem (10 – 13 -20 cm)
Nr 10801 bez cokołu (10 – 13 20  cm)
Ruch romantyczny, który objął na koniec 178. stulecia całą Europę wywarł  znaczny wpływ na sztukę. Co za tym idzie również szopka zanotowała przemianę, która wyraża się wprowadzeniem  elementów stylu orientalnego.
Charakterystyczne dla kompozycyjnych tendencji są motywy krajobrazowe ukształtowane przez palmy i kontrast pomiędzy bogato zdobionymi szatami Trzech Króli i warstwowym ubogim ubiorem pasterzy.
Narodziny Chrystusa wprowadzają początek okresu zbawienia i koniec pogaństwa, który symbolizują tu ruiny świątyni korynckiej. Nad sceną rozpościera się szklany dzwon: przedstawia on nieboskłon i umożliwia oglądającym wgląd w historyczne obrazy Cudu Betlejem.

Szopka Nazareńska